důvěryhodný a silný partner s vynikajícím renomé

Obsah

AKTUALITY

HAVEL & PARTNERS se s historicky nejlepšími výsledky stala absolutním vítězem soutěže Právnická firma roku 2021

V rámci 14. ročníku české soutěže Právnická firma roku zvítězila HAVEL & PARTNERS hned pětkrát. Stejně jako v roce 2020 získala hlavní ocenění pro domácí kancelář a cenu za nejlepší klientské služby, a navíc triumfovala ve třech oborových kategoriích. Kancelář těmito historicky nejlepšími výsledky potvrdila svou dlouhodobou pozici lídra advokátního trhu v České republice.

Hlavní cenu pro domácí kancelář i ocenění za nejlepší klientské služby získala kancelář popáté za posledních sedm let. HAVEL & PARTNERS je potřetí za sebou také nejlepší českou advokátní kanceláří v oblasti fúzí a akvizic a posedmé zvítězila v kategorii Telekomunikace a média. Jednou z novinek byla v rámci ročníku 2021 kategorie Zdravotnické právo, kterou hned poprvé opanovala právě HAVEL & PARTNERS, pro niž jde o další z klíčových specializací.

V 15 odborných kategoriích byla kancelář zařazena mezi velmi doporučované kanceláře (tzv. top tier). Podle výsledků všech dosavadních ročníků soutěže tak zůstává HAVEL & PARTNERS dle součtu všech nominací a titulů nejúspěšnější a nejkomplexnější advokátní kanceláří v České republice i na Slovensku.

„Je to náš historicky největší úspěch a také dosud nejlepší výsledek v historii této soutěže – žádná jiná kancelář v minulosti nezískala v jednom ročníku tolik ocenění, včetně hlavní a klientské ceny. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za jejich nasazení, loajalitu a týmovost a stejně tak i našim klientům za jejich důvěru, která nás motivuje na sobě neustále pracovat, zlepšovat naše služby a přinášet jim přidanou hodnotu,“ říká k úspěchu řídící partner kanceláře Jaroslav Havel.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Právnická firma roku, kterou pořádá společnost EPRAVO.CZ pod záštitou České advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti ČR, proběhlo 1. listopadu 2021 v pražském paláci Žofín.

HAVEL & PARTNERS posiluje tým napříč všemi klíčovými obory práva

Jako lídr česko-slovenského trhu si uvědomujeme, že nejlepší advokátní kancelář dělají špičkoví profesionálové, neváháme tedy investovat do těch nejlepších lidí na trhu. Od začátku roku 2021 do týmu kanceláře nastoupily celkem čtyři desítky právníků. HAVEL & PARTNERS tak posiluje personální kapacitu napříč všemi klíčovými obory práva, ve kterých má významný podíl na trhu, aby maximálně pokryla vysoké nároky a očekávání ze strany klientů.

Partnery kanceláře se stali Martin Peckl a Petr Dohnal

V listopadu 2021 nastoupil do HAVEL & PARTNERS na pozici partnera Martin Peckl. Ten se jako odborník na fúze a akvizice, právo nemovitostí, obchodní právo a právo obchodních společností a český i německý rodilý mluvčí stává klíčovým členem specializovaného týmu kanceláře, který poskytuje komplexní právní služby německy mluvícím klientům.

Na pozici partnera interně povýšil Petr Dohnal, jenž působí ve skupině pro oblast M&A, private equity / venture kapitál či v poradenském týmu pro insolvence a restrukturalizace podniků. Na nové pozici se zaměří na vybudování a řízení mezioborového právního M&A týmu se specializací na distressová aktiva, který by klientům umožnil v maximální míře využít potenciální příležitosti v tržní postcovidové situaci.

Martin Vlk a Ivan Houfek na pozicích counsel v týmech pro nemovitosti a soudní spory

Tým HAVEL & PARTNERS zaměřený na oblast nemovitostí a stavebnictví rozšířil Martin Vlk, který má dlouholetou praxi s nemovitostními transakcemi a navazuje na své mezinárodní zkušenosti z oblasti fúzí a akvizic. Zaměřuje se na poradenství při prodeji a koupi společností a nemovitostí, vytváření společných podniků nebo na smluvní vztahy týkající se správy, provozu a nájmu rezidenčních i komerčních nemovitostí.

Do poradenské skupiny specializované na soudní spory a arbitráže nastoupil Ivan Houfek, advokát s více než desetiletou zkušeností s řešením soudních sporů a praxí v oblastech M&A či nemovitostního práva. Specializuje se na řešení sporů, vedení řízení před civilními soudy a arbitrážní řízení. Má rozsáhlé zkušenosti se složitými soudními řízeními a obchodními spory.

Tři senior advokátky posílily skupiny pro rodinné a obchodní právo a oblast veřejného sektoru

Do specializovaného týmu na rodinné a pracovní právo nastoupila senior advokátka Veronika Bočanová, která jako odbornice s dlouholetou praxí nabízí v těchto oblastech komplexní služby v souvislosti s manželstvím a rodičovstvím či nastavením pracovněprávních vztahů.

Do odborného týmu pro oblast obchodního práva se zapojila senior advokátka Irena Munzarová. Její specializací je právo obchodních korporací, především všechny druhy přeměn obchodních společností. Ve velké míře se také věnuje akvizicím a prodejům společností a nemovitostnímu právu.

Skupinu pro právo veřejného sektoru doplnila senior advokátka Dana Prudíková, která má dlouholeté zkušenosti z oblastí veřejného práva, legislativy, školství, sportu a správního práva. Dříve působila jako ředitelka legislativního odboru na ministerstvu spravedlnosti či jako náměstkyně pro legislativu a mezinárodní vztahy na ministerstvu školství.

Zavřít
Úvodní slovo
Pro bono
E-sport
Jde o největší compliance změnu od implementace GDPR.
Jaroslav Havel:
Co může a nemůže správce daně při provedení místního šetření…
Co je u nás nového?
O nás