důvěryhodný a silný partner s vynikajícím renomé

Obsah

Čelíte trestnímu
stíhání?
Co se
dohodnout?

Trestní stíhání je extrémní a krizovou situací pro každého. Netýká se přitom pouze fyzických osob, ale v téměř stejném rozsahu i firem. Alternativním řešením k veřejnému soudnímu procesu a více či méně nejistému rozsudku může být v takových situacích dohoda o vině a trestu.

Následky trestního řízení jsou velmi často drastické a nevratné: zablokované účty, zabavená auta, domy, listiny i data. Podezřelí čelí mnoha otázkám, jsou konfrontováni s tím, co někomu řekli do telefonu nebo napsali do e-mailu. Přesto jde pořád o právní odpovědnost, která má svůj proces řešení.

Ten, proti komu se řízení vede, má možnosti se bránit. Jednou z těchto možností je i dohoda se státním zástupcem s posvěcením soudu, tzv. dohoda o vině a trestu, která může být alternativním řešením k veřejnému soudnímu procesu s nejistým rozsudkem.

Tečka za trestním řízením

Znáte to možná z amerických filmů – přijdou agenti, odvedou nešťastníka ke státnímu návladnímu, který mu za nějaké peníze a spolupráci nabídne dohodu. V praxi to ale vypadá trochu jinak. V některých případech jde opravdu o efektivní a rychlejší konečné řešení a poměrně často tento postup v rámci obhajoby skutečně volíme. Ale ani v trestním řízení není nic zadarmo. Podstatou je dohoda obviněného se státním zástupcem, kterou trestní řízení pro dotyčného končí, pokud je tato dohoda schválena soudem. Vždy je ale třeba velmi pečlivě vážit, zda k ní přistoupit, protože má i svá rizika a limity.

Dohoda o vině a trestu může být efektivním a rychlým řešením skutečného problému. Má ale svá rizika a limity a měla by být pro obviněného příznivá, jinak postrádá význam.

Zapomíná se především na fakt, že u dohody se obviněný doznává k tomu, že udělal přesně a všechno to, co je v obvinění napsáno. Nelze spekulovat, že se některé skutečnosti nestaly, a snažit se o úpravu. Dohoda má následně účinky odsuzujícího rozsudku, schvaluje ji soud a vydává o tom rozsudek. Odsouzení se vykazuje také v rejstřících. Nejde tedy o žádné neoficiální kancelářské řešení a zásadně omezena je i možnost odvolání. Lze se odvolat v zásadě jen tehdy, pokud rozsudek neodpovídá dohodě.

Může se ale stát (a v praxi se to stává), že soud dohodu neschválí, pokud z nějakého důvodu neodpovídá situaci a předpisům. I na to je třeba pamatovat, takže snahy o dohodu se státním zástupcem nad neodpovídajícím trestem jsou zbytečné.

Kompromisní řešení

Dohodě předchází jednání obviněného a jeho obhájce se státním zástupcem. Dosud panovala praxe, že státní zástupci důrazně odmítali jakýkoli styk s obviněným mimo podatelnu úřadů. A teď už se pomalu rok učí s námi komunikovat. Jednání je nutné, protože je třeba zjistit nejprve ochotu obou stran dohodu uzavřít a pak také dojednat parametry. V podstatě jde o stejný způsob uzavírání dohod jako v civilní oblasti.

Musí jít o kompromisní řešení, byť v rámci poměrně rigidních pravidel trestního práva. Tato pravidla zatím velmi neflexibilně stanoví druhy a zejména výměry trestů, do kterých je nutné se vejít. Z toho plyne, že řešení je třeba nalézt – kombinovat možnosti, nahrazovat vězení větším peněžitým trestem, zvýrazňovat veškeré pozitivní okolnosti na straně obviněného, jednat férově.

Na druhou stranu existuje riziko, že dohoda bude pro státního zástupce přicházet v úvahu jen za situace, kdy na ni obvinění přistoupí v celému rozsahu obvinění a odpovídá tomu také zákonné rozpětí trestní sankce. V praxi například státní zástupci ustupují od nahrazení vězení nějakou alternativou, protože jim to přijde mírné.

Dohoda o vině a trestu je zkrátka dohodou dvou stran, to vše ve složitém systému trestního práva, kdy na druhé straně jsou osoby, které se živí pouze trestním právem. Obviněný by měl proto jednat s podporou profesionála na své straně. A konečně je také dobré si připomenout, že na dohodu se nemusí za každou cenu přistoupit, přestože ji obě strany zvažovaly či řešily. V mnoha případech je totiž po zvážení všech okolností lepší se hájit v řádném procesu, a dosáhnout tak lepšího výsledku.

Klíčový kontakt pro oblast trestního práva:

Filip Seifert|advokát

SEIFERT A PARTNEŘI
Je zakladatelem a partnerem advokátní kanceláře SEIFERT A PARTNEŘI, se kterou HAVEL & PARTNERS exkluzivně spolupracuje v oblasti trestního práva. V tomto oboru má více než 23letou praxi. Má rozsáhlé zkušenosti zejména s obhajobou či zastupováním poškozených, a to včetně trestní odpovědnosti právnických osob a související compliance problematiky. Je zakladatelem a členem prezidia Unie obhájců.

Zavřít
Úvodní slovo
Pro bono
E-sport
Jde o největší compliance změnu od implementace GDPR.
Jaroslav Havel:
Co může a nemůže správce daně při provedení místního šetření…
Co je u nás nového?
O nás