důvěryhodný a silný partner s vynikajícím renomé

Obsah

Kdo je připraven,
není
překvapen

Byznys, to nejsou jenom úspěchy. Dříve či později se každá firma může dostat do situace, kdy řeší závažný problém ohrožující její ekonomickou stabilitu či reputaci. Může jít o korupci, spor s obchodním partnerem nebo třeba kybernetickou hrozbu. A na takové situace je třeba být připraven, protože právě prevence krizových situací je pro úspěšné podnikání zásadní. HAVEL & PARTNERS má pro předcházení takovým problémům a jejich řešení rozsáhlý a zkušený tým profesionálů, který nabízí komplexní služby v oblastech compliance a corporate governance či soudních sporů.

Umíme identifikovat a vyhodnotit rizika a navrhneme příslušná interní opatření, jež pomohou se případné krize vyvarovat. Připravujeme pro firmy a organizace komplexní programy proti porušování právních předpisů, které minimalizují riziko trestní odpovědnosti právnické osoby a zavádějí v rámci společností ty nejvyšší standardy firemní etiky.

Součástí řízení rizik je nejen prevence a nastavení funkčních procesů, ale neméně důležité je i školení managementu či samotných zaměstnanců. Prostřednictvím vlastní vzdělávací Akademie připravujeme pro naše klienty vysoce specializované semináře v oblasti práva, které s využitím moderního výukového zázemí vedou špičkoví a všeobecně uznávaní odborníci.

Když krize nastane

V HAVEL & PARTNERS jsme klientům oporou také v situacích, kdy ke krizi skutečně dojde. Obracejí se na nás ve chvíli, kdy potřebují řešit právně a technicky komplikované spory, které s sebou nesou velká finanční nebo reputační rizika, případně mohou mít systémové dopady. Naší snahou je najít vždy nejefektivnější a nejlepší řešení a maximálně odvrátit hrozící škody.

Máme bohaté zkušenosti se zastupováním klientů ve všech oblastech práva před soudy všech instancí v České republice a na Slovensku, včetně Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Hájili jsme zájmy klientů v žalobách proti rozhodnutí celé řady správních orgánů. Zastupujeme je před mezinárodními soudy v Lucemburku, Štrasburku i v USA.

V případě sporů před zahraničními soudy vyhledáme vždy nejvhodnější zahraniční advokátní kancelář, se kterou právní zastupování klienta koordinujeme. Díky rozsáhlé síti našich mezinárodních kontaktů jsme schopni najít špičkového advokáta pro jakýkoli spor vedený v zahraničí.

Zastupovali jsme zájmy klientů v několika desítkách sporů vedených před arbitrážními institucemi, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Naši advokáti působí nejen jako právní zástupci a poradci klientů, ale také jako rozhodci u českého Rozhodčího soudu, Vídeňského arbitrážního soudu (VIAC) anebo Londýnského arbitrážního soudu (LCIA).

V rámci exkluzivní spolupráce se specialisty na trestní právo z advokátní kanceláře SEIFERT A PARTNEŘI zajišťujeme pro své klienty také zastupování v souvisejících kauzách s trestněprávními aspekty.

Klientům dokážeme pomoci také v dalších oblastech souvisejících s vedením sporů; spolupracujeme se špičkovými detektivy, poskytujeme podporu v oblasti PR a krizové komunikace, při financování vedení sporů nebo v oblasti ekonomických a technických analýz.

Zavřít
Úvodní slovo
Pro bono
E-sport
Jde o největší compliance změnu od implementace GDPR.
Jaroslav Havel:
Co může a nemůže správce daně při provedení místního šetření…
Co je u nás nového?
O nás