Již 20 let jsme s vámi úspěšní. právem.

Obsah

Buďte jako Rockefeller
efektivní ochrana a správa majetku privátních klientů

Co spojuje potomky ropného magnáta Johna D. Rockefellera, rodinu zakladatele společnosti Microsoftu Billa Gatese nebo dynastii hongkongského telekomunikačního magnáta Li Ka-shing? Všichni spoléhají na efektivní řízení a strukturovanou správu a ochranu rodinného majetku prostřednictvím řešení family office. Těch bychom po celém světě napočítali už více než 10 tisíc. Polovina z nich přitom vznikla za posledních dvacet let. Family office už ale dávno není jen výsadou světových miliardářů, výhody takové správy majetku v posledních letech hojně využívají i úspěšní podnikatelé v Česku a na Slovensku.

Sametová revoluce znovu otevřela dveře svobodnému podnikání a v bouřlivých 90. letech vznikly mnohé úspěšné rodinné firmy, jež patří k základním kamenům české ekonomiky. Na přelomu tisíciletí se pak byznysové prostředí začalo rychle profesionalizovat a nastoupila éra dalších úspěšných podnikatelů, jejichž firmy se mnohdy od nuly vypracovaly mezi elitní stovku nejúspěšnějších firem dle žebříčku Czech TOP 100.

I když témata, jako jsou správa a ochrana majetku či předávání firem mezi generacemi, byla už po roce 2000 na Západě velmi diskutovaná, v Česku se specializovaným službám pro privátní klienty věnovala jen úzká skupinka odborníků.

Myšlenka z Benátek

K nim patřili i právníci naší advokátní kanceláře. Elitní specialisté na oblast M&A tehdy uzavírali běžně jednu transakci týdně a chtěli klientům nabídnout další přidanou hodnotu. „Naší představou bylo poskytnout klientům dodatečný chytrý a inovativní právní i daňový servis při správě majetku, který podnikáním či prodejem firmy získali. Jel jsem proto v roce 2007 jako jediný zástupce právníků z regionu střední a východní Evropy na mezinárodní konferenci v Benátkách zaměřenou na rodinné firmy a jejich fungování a rozvoj,“ vzpomíná řídící partner Jaroslav Havel.

„Akce se těšila mimořádnému zájmu západního světa. Získal jsem tam zkušenosti od zástupců specializovaných právních kanceláří, privátních bank a správců majetku, fondů private equity i zavedených family offices, které se správě majetku privátních klientů už dlouhodobě věnovaly, a byl jsem přesvědčen, že takové služby bychom měli poskytovat i v našem regionu,“ doplňuje. Následující dva roky pak kancelář po vzoru úspěšných západních modelů jako vůbec první na českém trhu vytvářela tým právníků specializovaný přímo na služby privátním klientům. „V této souvislosti jsme navštívili několik předních německých a švýcarských právnických firem zaměřených na tuto problematiku, a získávali jsme tak znalosti přímo od těch nejlepších,“ popisuje Jaroslav Havel.

Když pak ekonomická recese začínající v roce 2008 donutila české podnikatele, aby se o správu a ochranu svého majetku začali více zajímat, nabídla jim v této oblasti HAVEL & PARTNERS jako jediná kancelář komplexní a specializovaný servis. Na něm se podílejí přední odborníci z oboru, kteří získali zkušenosti od renomovaných švýcarských, britských nebo amerických bankéřů a zahraničních advokátních kanceláří a také studiem úspěšných zahraničních modelů správy majetku nejbohatších rodin na světě včetně rodin Rockefeller, J. P. Morgan nebo Porsche. Poznatky ze zahraničí pak úspěšně využívají ve prospěch tuzemských klientů.

Po krizi, kdy se ekonomika odpíchla ode dna a znovu rostla, se v České republice a na Slovensku konstantně zvyšoval počet korunových miliardářů. Dnes je jich podle našich odhadů okolo 700 až 800. Souvisí to i s růstem velikosti a hodnoty jejich firem a také se zhodnocováním majetku investorů zejména do nemovitostí, akcií, kryptoměn či dalšími investicemi větších finančních skupin.

HAVEL & PARTNERS dnes pečuje o více než 250 prominentních podnikatelů a jejich rodin. Mezi stálou klientelu kanceláře patří významní čeští i slovenští podnikatelé, manažeři a majitelé firem, včetně třetiny nejbohatších Čechů a Slováků. Těmto klientům se v Česku i na Slovensku věnuje stabilní tým s unikátním know-how, který je s počtem 25 převážně seniorních právníků a dalších 12 daňových odborníků největší takto zaměřenou poradenskou skupinou ve střední Evropě.

Rozhled a zkušenosti

„Naši klienti řeší celou řadu byznysových témat, ale i ryze privátní záležitosti. Nejčastěji jim pomáháme plánovat správu a dlouhodobou ochranu jejich osobního a podnikatelského majetku, radíme jim při privátních zahraničních investicích, daňovém plánování nebo v oblasti rodinného práva. Majitelé firem, kteří jsou dnes na vrcholu produktivního věku, se zpravidla zabývají také otázkou nástupnictví,“ přibližuje partner David Neveselý, který se podílí na vedení této poradenské skupiny.

Klienti oceňují vedle renomé, stability, rychlosti a inovativnosti také plnohodnotné zapojení společníků kanceláře do řešení privátních témat, jejich významný obchodní rozhled, ale i zkušenost, kterou jsou připraveni klientům zprostředkovat. „Vždyť od koho jiného si chcete nechat radit než od toho, kdo vybudoval na trhu velkou, renomovanou a konstantně ziskovou firmu podobnou té vaší a kdo také musí konzervativně spravovat výnosy, investovat a zabezpečovat jim odpovídající míru ochrany před negativními dopady nečekaných událostí, rodinných bouří či krizí?“ dodává Jaroslav Havel.

HAVEL & PARTNERS realizovala v Česku i na Slovensku stovky rodinných holdingů a struktur držby, desítky trustů a svěřenských fondů.

Nová doba – nové možnosti

V roce 2014 vstoupil v Česku v účinnost nový občanský zákoník, který přinesl v oblasti ochrany a správy majetku možnosti, jež byly do té doby doménou výhradně západního světa. V Česku se tak objevily například nové a progresivní instituty dědického práva, ale také svěřenské fondy, které si i díky následnému vstřícnému zasazení do daňového systému získaly rychle značnou popularitu. Za sedm let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku jich vzniklo více než 2 tisíce.

Tým HAVEL & PARTNERS se díky svým znalostem a orientaci v nových zákonech, na kterých se odborníci kanceláře podíleli, rychle stal v oblasti zakládání a správy svěřenských fondů lídrem. Podle zkušeností kanceláře se také nepotvrdily obavy, že veřejně dostupná evidence odradí případné zájemce o tento způsob správy majetku. Částečná transparentnost evidence naopak zvýšila jak důvěru samotných zakladatelů, tak například bankovního sektoru, a navíc výrazně usnadnila komunikaci se soudy a správními orgány.

Služby privátním klientům pak kancelář v roce 2019 vhodně doplnila i o další alternativu ke svěřenským fondům, kterou jsou rodinné nadace. Ty v kombinaci s tradičním a konzervativním uspořádáním založeným na privátní holdingové společnosti vytvářejí další chytrý způsob řešení klientské poptávky. To se týká nejen Česka, ale i Slovenska, kde se HAVEL & PARTNERS díky úspěšné spolupráci se špičkovými privátními bankami podařilo proniknout do o něco složitějšího prostředí slovenských milionářů. Řada klientů tak na Slovensku využívá možnosti české legislativy a vnímá české řešení jako záruku ochrany majetku. 

HAVEL & PARTNERS za 13 let od vzniku specializovaného týmu pro privátní klientelu pomohla realizovat v Česku i na Slovensku několik stovek rodinných holdingů a struktur držby i desítky trustů a svěřenských fondů a její mise rozhodně nekončí. Současná krize znovu prověří, jak jsou firmy připravené na ekonomický pokles a jak jsou chráněna privátní aktiva pořízená z výnosů podnikání. Jinými slovy je optimální čas znovu otestovat výhody lokálních family office struktur.

Rozhovor o family office s partnery kanceláře HAVEL & PARTNERS

Klíčové kontakty pro privátní klientelu:

Jaroslav Havel |řídící partner

Věnuje se komplexnímu poradenství privátní klientele. Díky jeho dlouholeté unikátní zkušenosti, renomé i kontaktům jak v oblasti práva, tak i byznysu, ho vyhledávají nejprestižnější čeští a slovenští podnikatelé a manažeři. Specializuje se na poradenství v oblasti rozvoje a řízení rodinných a dalších nejvýznamnějších českých a slovenských soukromě vlastněných firem i na otázky ochrany majetku či následnictví.

David Neveselý|partner

Dlouhodobě se zaměřuje na služby pro privátní klientelu a specializované poradenství v souvislosti se správou, držbou a komplexní ochranou rodinného majetku v Česku i na Slovensku. Je odborníkem na problematiku tvorby a správy family office struktur. Specializuje se též na využití privátních holdingů, rodinných nadací a trustů, dědické právo i právní či daňové otázky související s filantropickými a dobročinnými aktivitami privátních klientů.

Vladek Krámek|partner

Specializuje se na poradenství českým i slovenským privátním klientům, strukturování ochrany soukromého majetku, budování komplexních family office řešení, privátních holdingů, rodinných nadací a svěřenských fondů či fondů kvalifikovaných investorů a dále pak na problematiku dlouhodobé správy, ochrany a mezigeneračního transferu privátního majetku, včetně family office governance.

David Krch|daňový partner

Je odborníkem kanceláře na oblast daní. Pro privátní klienty zajišťuje komplexní zastupování a specializovaný servis zejména v oblasti daně z příjmů právnických osob a DPH, a to v českém, slovenském i mezinárodním kontextu.

Marek Lošan|partner

Zaměřuje se na právní a daňové plánování držby a správy rodinného majetku. Je také odborníkem v oblastech akvizic a nemovitostních investic, mezigeneračního transferu kapitálu a netradičních investic, včetně investic do dopravních prostředků či uměleckých děl.

Štěpán Štarha|partner

Je klíčovým kontaktem pro privátní klientelu na Slovensku. Specializuje se na strukturování držby a ochrany privátního majetku, budování privátních holdingů, včetně svěřenských fondů či nadačních fondů, a dále pak na problematiku mezigeneračního transferu kapitálu.