Již 20 let jsme s vámi úspěšní. právem.

Obsah

Turbulence na nemovitostním trhu. Co nás čeká dál?

Nemovitostní trh čelil v letech 2008 a 2009 nejhorší poválečné hospodářské recesi. Jak se dokázal z krize vzpamatovat a k jakým významným změnám od té doby došlo? Proměnila se struktura nemovitostních vlastníků a investorů, segmentoval se trh investic do komerčních nemovitostí a přibyly také nové formy investic. A spolu s tím se dynamicky proměňují i služby HAVEL & PARTNERS.

Počátek nového tisíciletí byl ve znamení silného růstu cen rezidenčních nemovitostí nejen v České republice, ale i v okolních zemích. Příčinou byly dostupné hypotéky a vysoká poptávka silných ročníků Husákových dětí po bydlení. Jenže pak svět zasáhla hospodářská krize a realitní bublina praskla. Banky tehdy zareagovaly zpřísněním podmínek pro hypotéky, ceny nemovitostí prudce klesaly a v roce 2010 už byl meziroční propad v procentech dokonce dvouciferný.

Trh v následujících letech pomohl zresuscitovat aktivní přístup bank, které postupně přicházely s uvolňováním podmínek pro získání hypotečních úvěrů a také se snižováním úrokových sazeb. Trh se tak pomalu vzpamatovával z recese a ceny bytů opět rostly. Přispívá k tomu dodnes i fakt, že kvůli délce povolovacího procesu se v Česku dlouhodobě nedaří stavět dostatek nových bytů a nabídka stále zaostává za poptávkou. Nic na tom nezměnila ani krize související s pandemií koronaviru – obavy z dalšího propadu na trhu se u rezidenčních nemovitostí zatím nepotvrdily.

Dynamika trhu

Zásadní změny v posledních 20 letech zaznamenal i segment komerčních nemovitostí. Po roce 2000 rostly zejména investice do nemovitostí v oblasti retailu a nákupních center. Do roku 2010 vznikla v podstatě všechna dnes významná a úspěšná velká nákupní centra. Po krizi ale došlo k významné segmentaci trhu; investoři vkládali svá aktiva i do jiných typů komerčních nemovitostí, zejména do logistiky, kanceláří nebo hotelů.

V prvních dvaceti letech nového tisíciletí tak zaznamenal realitní trh velmi dynamický vývoj. A stejně tak se proměňují i právní služby v této oblasti; advokátní kancelář, která chce na trhu uspět, musí jít cestou komplexnosti a obratem se přizpůsobit dynamice trhu.

„Naše poradenství pokrývá všechny aspekty nemovitostních projektů soukromého i veřejného sektoru – od přípravy a povolování projektu přes jeho výstavbu a následné transakce s nemovitostmi až po případnou správu nemovitostního portfolia. Známe tak podrobně jednotlivé projekty už od jejich začátku, což má pro klienty zásadní význam. Běžně se tak zabýváme přípravou, výstavbou, nákupy, prodeji a pronájmy nemovitostí v České republice, na Slovensku i v zahraničí, rezidenčními a developerskými projekty, rozvojem a regenerací průmyslových nemovitostí, infrastrukturními a PPP projekty ve všech jejich fázích,“ popisuje partner Lukáš Syrový, který se spolupodílí na vedení nemovitostního týmu.

Díky našim vynikajícím kontaktům v oblasti bank i nebankovních finančních institucí, u investorů a správců majetku či v poradenských sítích jsme klientům schopni zajistit skutečně komplexní péči o jejich nemovitostní portfolia, a přispět tak k dlouhodobé maximalizaci výnosů.

Kancelář se zaměřuje i na veřejné zakázky a výběrová řízení v oblasti nemovitostí, má dlouholeté zkušenosti v oblasti územního plánování a stavebního řízení, s projektovým financováním nebo strukturováním a vyjednáváním smluv s finančními institucemi. Ke klientům kanceláře patří významné developerské společnosti, investiční fondy, architekti, projektanti, privátní investoři i subjekty veřejného sektoru.

Desítky nemovitostních transakcí ročně

Na nemovitostní právo se HAVEL & PARTNERS zaměřuje již od svého vzniku v roce 2001, dnes se této oblasti věnuje více než 30 právníků, včetně 8 partnerů. Kancelář má díky této nadstandardní personální kapacitě a mimořádným znalostem v oblasti nemovitostí, stavebnictví a investičních projektů zásadní podíl na českém právním trhu. Ročně je zapojena do 20 až 30 velkých nemovitostních transakcí.

V průběhu posledních let také zareagovala na změny ve struktuře nemovitostních vlastníků a investorů, v níž stálé častěji figurují movití investoři z řad českého a slovenského kapitálu. „Často jde o family offices a kluby investorů, kteří primárně vydělali peníze v jiných oblastech, zejména v průmyslu a mimo velká města, ale chtějí investovat do nemovitostí v Praze a dalších velkých městech. U těchto investorů tedy není primárním cílem okamžitý výdělek, ale dlouhodobé uložení majetku a jeho ochrana,“ přibližuje partner Václav Audes, který se též podíl na rozvoji nemovitostní praxe HAVEL & PARTNERS.

Kancelář poskytuje těmto prominentním klientům komplexní služby při investicích do nemovitostí jak v České republice, tak i v zahraničí. Nejčastěji se jedná o investice do exkluzivních komerčních objektů, privátní nákupy, prodeje či pronájmy rezidentního bydlení nebo investice do realitních fondů.

Nemovitostní fondy – dostupná investice

V průběhu posledních let vznikla celá řada otevřených či uzavřených realitních fondů, a to jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí. Trh se tak otevřel i investorům mimo okruhy profesionálů v nemovitostním byznysu. Investice do fondu je poměrně konzervativní způsob, jak zhodnotit svá aktiva, přičemž je přístupná významně širší skupině investorů. Minimálně v horizontu 5 až 7 let se navíc jedná o ziskový a velmi zajímavý segment.

Kancelář klientům radí jak při výběru a nasměrování aktiv do otevřených či uzavřených realitních fondů doma i v zahraničí, tak při zakládání jejich vlastních fondů, capital raisingu, správě nebo i exitu. „Díky našim dlouhodobým vynikajícím kontaktům v oblasti bank i nebankovních finančních institucí, u investorů a správců majetku či v poradenských sítích jsme pro klienty schopni nad rámec klasické právní služby zajistit skutečně komplexní péči o jejich nemovitostní portfolia, a přispět tak k dlouhodobé maximalizaci jejich výnosů,“ dodává Syrový.

Za lepší legislativu

Své zkušenosti a know-how vkládá kancelář jako lídr trhu také do úsilí zlepšit v Česku legislativu v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Česko patří na chvost světového žebříčku v délce povolovacího procesu, konkrétně na 157. místo. Řadí se tak mezi země, jako jsou Honduras, Kamerun nebo Burundi. I proto se zástupci kanceláře podíleli na návrhu nového stavebního zákona, který by měl povolování staveb významně urychlit.

Zapojili se ale také do přípravy novely zákona o urychlení výstavby liniové infrastruktury, kterou odborná veřejnost zvolila Zákonem roku 2018. V roce 2016 pak partner kanceláře František Korbel se svým týmem získal kolektivní cenu za výjimečný počin v oblasti architektury za přípravu Pražských stavebních předpisů. Pořadatel soutěže, kterým je Česká komora architektů, a odborná porota ocenily novou právní úpravu jakožto „mimořádný pokus o významné zkvalitnění výstavby a veřejného prostoru v hlavním městě“.

A klíčová bude oblast nemovitostí pro HAVEL & PARTNERS i v následujících letech. „Příštích 10 let je pro nás další rozvoj v tomto oboru zásadní a věnujeme mu maximální úsilí. Posilujeme tým a měníme způsob jeho fungování. Vytvořili jsme strategický programový dokument ´Nemovitosti 2020–2030´ a díváme se na tuto problematiku velmi komplexně. Věřím, že i díky naší schopnosti flexibilně reagovat na dynamiku trhu budeme nadále patřit ke špičce v oboru,“ doplňuje Jaroslav Havel.

Klíčové kontakty HAVEL & PARTNERS pro oblast nemovitostí:

Jaroslav Havel|řídící partner

Koordinuje nemovitostní tým a spravuje jednu z nejrozsáhlejších nemovitostních klientel na trhu. Patří k ní nejvýznamnější české, slovenské i zahraniční projektantské, developerské a stavební firmy i investoři, banky a subjekty veřejné sféry. Podílel se na desítkách nemovitostních transakcí, zejména akvizic a prodejů významných nemovitostí a jejich portfolií, včetně jejich financování, a účastnil se také řady PPP projektů.

Lukáš Syrový |partner

Poskytuje komplexní poradenství investorům v oblasti nemovitostí a stavebnictví pro všechny fáze nemovitostních projektů, zahrnující nákup pozemků, výstavbu i pronájem projektů, včetně akvizic a prodejů dokončených nemovitostních projektů realizovaných domácími a zahraničními investory v České republice a na Slovensku.

Václav Audes|partner

Dlouhodobě se specializuje na komplexní nemovitostní transakce a realitní development. Zaměřuje se na akvizice a prodeje realitních projektů, rezidenční, kancelářskou a retailovou výstavbu, asset management (včetně komerčních nájmů) a jejich financování, a to jak v České republice, tak i na Slovensku.

Josef Hlavička|partner

Je odborníkem na právo nemovitostí, stavební právo, veřejné zadávání, investice na zelené louce a infrastrukturu. Věnuje se specializovanému poradenství při výstavbě rozsáhlých infrastrukturních projektů, například železnic, dálnic, nákupních a zábavních center, továren a letištních terminálů, a to včetně použití mezinárodních standardů FIDIC.

František Korbel|partner

Specializuje se na veřejné stavební právo, veřejnou správu, správní soudnictví a legislativu. Zabývá se rozvojovými projekty měst, územním plánováním, povolovacími procesy a spory. Je členem Legislativní rady vlády. Byl vedoucím autorského kolektivu nového stavebního zákona a obdržel Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů.

Marek Lošan|partner

Má rozsáhlé zkušenosti s právními a finančními aspekty zejména akvizičních realitních projektů a dále se zaměřuje na rezidenční, kancelářskou a retailovou výstavbu a související financování. Podílel se na desítkách významných transakcí v oblasti fúzí a akvizic, kdy zastupoval zejména mezinárodní investory v projektech v České republice i na Slovensku.