Již 20 let jsme s vámi úspěšní. právem.

Obsah

Firmy, které se rozhodly být skvělé

Již několik let naše advokátní kancelář přináší na český knižní trh zásadní zahraniční tituly k tématu strategického rozvoje firem a jejich řízení. Mezi absolutní poradenskou špičku v této oblasti patří nepochybně americký autor Jim Collins. Po vydání českého překladu jeho dvou nejznámějších knih – Built to Last a Good to Great – jsme nemohli opomenout ani jeho další bestseller. Firmy, které se rozhodly být skvělé je publikace, která vyšla před 10 lety pod názvem Great by Choice.

Jim Collins ve spolupráci s Mortenem Hansenem, profesorem managementu na Kalifornské univerzitě v Berkeley, opět hledá odpověď na otázku, proč jsou některé firmy a jejich lídři úspěšnější než jejich bezprostřední konkurence. Rozdíl mezi dobrou a skvělou firmou však zkoumá v kontextu nové proměnné – extrémního prostředí. Snaží se objasnit, proč se firmy, které měly na startovní čáře mnohdy stejnou výchozí pozici a srovnatelné výsledky, začaly v době krize, nejistoty a chaosu od sebe vzdalovat, proč jedny v extrémních podmínkách prosperovaly, zatímco druhé upadaly, a jaké příčiny stály za touto disproporcí.

Jim Collins rád používá metaforická přirovnání a ani v této knize o ně není nouze. Na závodě o dobytí jižního pólu demonstruje dvě typologie řízení: Pro lídry firem, kteří podobně jako Amundsen dokázali svůj byznys provést těžkými časy, je podle Collinse příznačné, že si sice uvědomují nejistotu, nepředvídatelnost a chaotičnost vnějšího světa, nicméně na příchod „černých labutí“ – mohu-li si vypůjčit jinou výstižnou metaforu – se na rozdíl od svých přímých konkurentů systematicky a mnohem důsledněji připravují. Jak si autor také všiml, kladou při tom důraz na disciplínu ve smyslu dlouhodobého a vytrvalého následování hodnot, metod a dlouhodobých cílů, více se spoléhají na empiricky prokazatelná fakta, díky kterým lépe ovládají sebevědomí a riskování, a v neposlední řadě mají neustálou tendenci být ve střehu a neusínat na vavřínech.

Když se zpětně podívám na dvacetiletou historii naší kanceláře, vidím mnoho paralel s tím, co je v této knize popsáno jako úspěšná firemní strategie. Když autor představuje filozofii „dvacetimílového pochodu“ a jako příklad uvádí americkou leteckou společnost Southwest Airlines, která na začátku 90. let v době propadu leteckého průmyslu a masivního propouštění nedala výpověď jedinému zaměstnanci, vybavil jsem si naši strategii v době finanční krize v letech 2008–2009. Právě v tomto období jsme udělali největší posun oproti konkurenci. Místo abychom jako ostatní snižovali náklady a personálně se zmenšovali, investovali jsme do rozvoje i retence klientely i náborů klíčových odborníků a hledali nové příležitosti, což nám velmi záhy umožnilo získat v krátkém časovém období náskok před ostatními.

Nyní je tu nová pandemická krize a opět se budou rozevírat nůžky mezi těmi, kteří se na ni dokázali včas připravit, a těmi, kteří tak prozíraví nebyli. V naší kanceláři jsme po odeznění krize po roce 2009 zůstali ostražití. Věděli jsme, že v dnešní dynamicky se měnící světové ekonomice může znenadání přijít opětovný propad. Díky dlouholetým zkušenostem a makroekonomickým datům jsme se na další ekonomický propad intenzivně připravovali již delší dobu; jak z hlediska rozsahu našich služeb a důsledného finančního řízení, tak i digitalizace a využívání moderních forem komunikace s klienty i médii. Jen díky tomu jsme mohli také v loňském roce navzdory dopadům pandemie dosáhnout dalšího ekonomického rozvoje, a potvrdit tak kontinuální proces, kdy obratově, personálně i kvalitou a rozsahem našich služeb rosteme každoročně od našeho vzniku v roce 2001.

Nicméně fakt, že jsme za 20 let existence vyrostli z malého start-upu o 5 lidech do největší nezávislé právnické firmy ve střední Evropě s miliardovým obratem ročně, může leckdo brát také tak, že jsme měli prostě jen více štěstí. Jak ale správně zaznívá i v této knize, ti nejlepší nemají jen více štěstí. Pouze přesně vědí, jak se šťastnými událostmi efektivně naložit.

Přeji Vám, abyste i Vy (nejen) v této nelehké době uměli dobře naložit se svým štěstím a šli mu naproti. Knihu Firmy, které se rozhodly být skvělé Vám mohu doporučit, protože poskytuje velké množství cenných rad.

Jaroslav Havel|řídící partner

Combined Shape

HAVEL & PARTNERS dlouhodobě podporuje vydávání nejlepších světových publikací v oblastech ekonomie, managementu či marketingu. Snažíme se tak přispět ke vzdělávání českých a slovenských podnikatelů a kultivaci podnikatelského prostředí. Vybíráme výjimečně úspěšné zahraniční tituly a přinášíme je na český trh. Tyto knihy jsou při vedení naší kanceláře inspirací i nám samotným.

Pokud byste měli o knihu zájem, kontaktujte nás na adrese office@havelpartners.cz, rádi Vám tento světový bestseller poskytneme.