Již 20 let jsme s vámi úspěšní. právem.

Obsah

Private equity a venture kapitál
příležitosti s velkým potenciálem

Private equity a venture kapitál patří mezi nejpopulárnější formy investování do rizikového kapitálu. Jen v private equity se v letech 2003 až 2019 investovalo ve střední a východní Evropě téměř 29 miliard eur do 4300 společností, po celé Evropě díky tomu vznikly miliony pracovních míst. A významné investice v posledních letech hlásí i venture kapitál. Oba tyto obory rizikového kapitálu tak zásadně přispívají k postupnému ekonomickému růstu celého regionu střední a východní Evropy. Ten v rámci naší private equity a venture kapitálové praxe podporujeme i my v HAVEL & PARTNERS.

Oba dva typy fondů rizikového kapitálu vyhledávají zejména produkty s mezinárodním dosahem, variabilní škálou a také schopností neustálé inovace. Proto jsou z tohoto pohledu velmi cenné společnosti s vlastním špičkovým týmem pro výzkum a vývoj.

V dnešní době jsou pro zakladatele investovaných firem na rozdíl od doby před 10 lety atraktivní investoři, kteří neposkytnou pouze finance. To je důvod, proč řada investorů do společností nejen vkládá finanční prostředky, ale přináší také své know-how v oblastech strategií, obchodu, managementu, marketingu či HR s cílem maximálně podpořit další rozvoj a růst firmy, zejména pak při mezinárodní expanzi. Nemalou roli hrají i jiné portfoliové společnosti investorů, které mohou s novou investovanou společností vytvořit exponenciální synergii.

Investuje se především do oblasti technologií v různých fázích rozvoje (v dnešní době jde zejména o AI, blockchain, IoT, API, gaming a podobně, přičemž dříve byl spíš zájem o komplexní IT řešení). Kontinuálnímu zájmu se těší e-commerce platformy a technologie, fintech a telekomunikace. I když převážná většina aktiv směřuje právě do těchto rychle se rozvíjejících oborů, pozadu nezůstávají ani další oblasti, jakými jsou zdravotnictví, energetika, průmysl, retail nebo zemědělství či potravinářství.

Hodnota investic v oblasti private equity v regionu střední a východní Evropy

Propojení financí a podnikatelského myšlení

Private equity a venture kapitál tvoří jednu z klíčových poradenských oblastí HAVEL & PARTNERS. Služby související s private equity transakcemi nabízela kancelář už při svém vzniku v roce 2001. Na venture kapitál se pak odborníci HAVEL & PARTNERS specializují od roku 2005. Tehdy se kancelář podílela na vzniku této právní specializace v České republice i na Slovensku a o rok později pak vytvořila odborný tým, který tak má dnes již 15letou praxi a zkušenosti s komplexními mezinárodními transakcemi a poradenstvím velkým, středně velkým i menším firmám, investorům nebo začínajícím start-upům.

„Propojujeme právo s financemi, technologiemi a podnikatelským myšlením. Nabízíme díky tomu komplexní právní a daňové poradenství pro všechny fáze private equity i venture kapitálu. Pomáháme začínajícím podnikatelům nastartovat jejich firmu. Dokážeme klientům poradit, kam dál jejich byznys posunout. Propojujeme mezi sebou strategické partnery. Pro klienta vždy hledáme nejlepší praktická řešení,“ popisuje partner kanceláře Václav Audes, který se spolupodílí na vedení této specializované skupiny.

Propojujeme právo s financemi, technologiemi a podnikatelským myšlením. Nabízíme díky tomu komplexní právní a daňové poradenství pro všechny fáze private equity i venture kapitálu.

Kancelář přitom těží i z vlastní zkušenosti. „Sami jsme byli před 20 lety začínajícím start-upem, pracovali jsme 7 dní v týdnu. Z firmy o pár lidech jsme se ale díky maximálnímu úsilí, rychlému rozhodování a profesionálnímu nasazení rychle stali nejdynamičtěji rostoucí právnickou firmou v Evropě. Díky vlastní zkušenosti jsme proto schopni mladým projektům účinně pomoci,“ říká řídící partner Jaroslav Havel.

Dynamiku start-upu přitom neztratila firma ani teď, kdy má obrat přes miliardu korun a více než pětistovku zaměstnanců. „Trvalý růst, prvky mimořádně rychlého rozhodování nebo schopnost flexibilního přizpůsobení se potřebám zákazníků se snažíme udržet i nadále. A to i tím způsobem, že jsme s mladými začínajícími podnikateli a manažery v neustálém kontaktu. Počínaje rokem 2008 jsme také do několika venture kapitálových fondů či přímo start-upů sami investovali,“ doplňuje Jaroslav Havel.

Private equity a venture kapitál na českém a slovenském trhu

Private equity investicím dominují lokální hráči, jako jsou PPF, KKCG, J&T, Penta a další, kteří však nejsou tradičními private equity fondy v mezinárodním pojetí. Za ty lze považovat menší, avšak nezávislé a dlouho etablované fondy typu ARX, Genesis či Oriens. Stále významnější roli hrají také takzvané family office, tedy rodinné investiční holdingy, které vytvářejí různorodá investiční portfolia řízená obdobným způsobem jako private equity fondy.

Mezinárodní hráči promlouvali v minulosti do investic při privatizacích či v pozdější době do významných aktiv v oblasti telekomunikací, finančních služeb či farmacie. Pro tyto globální investory je však na trhu v regionu střední a východní Evropy dlouhodobě nedostatek vhodných aktiv, a proto zde investují spíše jejich portfoliové společnosti v rámci add-on akvizic.

Venture kapitál je oproti private equity na českém a slovenském trhu více mezinárodní, ať již z hlediska vedení fondů, tak z pohledu provenience kapitálu. Zaměřuje se zejména na podporu začínajících podnikatelů, kteří mají inovativní a chytré nápady, ale chybí jim finance a zkušenosti pro další rozvoj a růst jejich byznysu. Zatímco v první dekádě nového tisíciletí ještě na česko-slovenském trhu dominovaly zahraniční venture kapitálové fondy a investoři, po krizi v letech 2008 a 2009 se ve střední Evropě etablovaly i české a slovenské fondy. V posledních přibližně 7 letech významně sílí zájem o český trh u evropských investičních fondů, od roku 2019 na český trh přitékají také finance z Evropského investičního fondu.

V době ekonomického růstu, který předcházel současné pandemii koronaviru, se zároveň na trhu začali objevovat další velmi silní hráči, takzvaní angel investoři, tedy jedinci, kteří na trhu hledali příležitost, jak zhodnotit svůj majetek.

"Počet venture kapitálových transakcí na českém trhu roste nepřetržitě již od roku 2014, přičemž nejvíc jich spadá do oblasti informačních technologií a digitalizace výroby či logistických procesů. Loni bylo Česko v tomto oboru na špici s nejvyšším počtem nejrychleji rostoucích firem v rámci regionu východní a střední Evropy. I tak se mají ale český i slovenský trh ještě kam rozvíjet," říká Václav Audes. V porovnání se Západem je totiž valuace tuzemských start-upových firem mnohem nižší. Zatímco loni se do českých start-upů investovalo více než 50 milionů eur, začínající podniky v sousedním Rakousku získaly čtyřikrát více peněz.

Aktivitu českých začínajících firem také často brzdí byrokracie nebo nedostatečná technická infrastruktura a příliš motivující pro ně není ani progresivní zdanění kapitálu. Venture kapitál se musí také stále ještě vypořádávat s konzervativním přístupem některých českých investorů. Investice do venture kapitálových fondů či přímo do start-upů přitom můžou být zajímavou alternativou pro investory, kteří mají kuráž svěřit své prostředky do rozvoje týmu a produktu, jimž věří. Řada z těchto progresivních oborů pak těží zejména ze změn chování spotřebitelů či firem, jejichž potřebám se podnikatelé z těchto oborů dokážou velmi rychle přizpůsobit.

Klíčové kontakty pro oblast private equity / venture kapitálu:

Jaroslav Havel |řídící partner

Zaštiťuje tým pro oblast private equity a venture kapitálu, včetně mezinárodních vztahů. Na základě manažerských, byznysových i investorských zkušeností dokáže investorům, ale i zakladatelům a managementu firem či start-upům v ČR i SR poskytnout komplexní právní a daňovou podporu. Pomáhá tak firmám i start-upům unikátním svým produktem nebo osobností s rozvojem byznysu.

Václav Audes|partner

V roce 2005 spoluzakládal praxi kanceláře v oblasti private equity a venture kapitálu a dnes vede tým specializovaný na tuto oblast. Má rozsáhlé zkušenosti z komplexních mezinárodních i tuzemských transakcí. V Česku i na Slovensku poskytuje poradenství strategickým i finančním investorům, středně velkým a menším firmám nebo začínajícím potenciálním start-upům.

Robert Nešpůrek|partner

Podílí se na vedení týmu právníků pro oblast technologií. Realizoval řadu transakcí pro private equity a venture kapitálové investory a další transakce pro strategické investory i prodávající například v sektorech IT, služeb, maloobchodu a strojírenství. Věnuje se také poradenství korporacím i start-upům v oblastech práva informačních technologií, duševního vlastnictví a regulace.

Ivan Rámeš|partner

Dlouhodobě se zaměřuje především na oblasti duševního vlastnictví, technologií a e-commerce. V těchto oborech radí investorům, investičním fondům či start-upům, ale i mezinárodním korporacím, a to zejména v oblasti venture kapitálu a strategického IP poradenství.

Štěpán Štarha|partner

Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti technologií a duševního vlastnictví, a to jak v zahraničí, tak i v českém a slovenském private equity a venture kapitálovém prostředí. Specializuje se mimo jiné na problematiku IT práva, transferu technologií a autorského práva.

Tomáš Navrátil|senior advokát

Věnuje se oblasti venture kapitálu. V uplynulých letech se účastnil řady transakcí, zejména na straně investorů, ale také zakladatelů, resp. cílových společností. Aktivně se zapojuje do dění na start-upové scéně, přednáší a účastní se webinářů se start-upovou tematikou.