Již 20 let jsme s vámi úspěšní. právem.

Obsah

Když úspěch spojuje...

Dlouhodobé strategické partnerství s klienty – to je jeden z hlavních pilířů, na kterých staví HAVEL & PARTNERS. Vztah mezi kanceláří a klientem u nás totiž zdaleka nekončí poskytováním právních či daňových služeb, ale vede navíc k velmi úzkému, systematicky budovanému a důvěrnému byznysovému vztahu. Z něj v duchu našeho motta „Úspěch spojuje“ profitují obě strany.

Mezi naše klienty patří špičky v jednotlivých oblastech podnikání, ale i další společnosti výjimečné svým produktem, službou či osobou majitele, včetně tzv. šampionů budoucnosti, a také úspěšní podnikatelé, sportovci, umělci či další významné osobnosti.

Jako lídr trhu si takové klienty převážně sami vybíráme a postupně s nimi navazujeme strategická partnerství. Budování důvěry a loajality, jež patří mezi naše klíčové hodnoty, trvá měsíce či roky, ale přináší všem prokazatelný přínos a velkou konkurenční výhodu. O tom svědčí i fakt, že má HAVEL & PARTNERS podle všech dostupných zdrojů zdaleka největší a nejstabilnější klientskou základnu na právním trhu.

Vůči klientům se snažíme uplatňovat maximálně proaktivní přístup, tedy nečekáme, až se na nás klient sám obrátí, ale sledujeme jeho podnikání, intenzivně s ním spolupracujeme a pomáháme mu získat náskok před ostatními. Z právního a daňového pohledu ho vedeme jeho byznysem a pomáháme mu s jeho dalším rozvojem. Z transakčního pohledu můžeme například pomoci aktivním klientům najít akviziční cíle anebo potenciální kupující pro jejich firmy.

Prostřednictvím našich kontaktů se klienti mohou dostat k novým příležitostem, byznysu i lidem. Pomáháme jim také k financování projektů – bankovnímu, dluhopisovému, soukromým půjčkám, anebo i private equity či venture kapitálovým zdrojům. A naopak – když má klient zásadní problém ve firmě nebo je v obchodním sporu, snažíme se je vyřešit smírně a opět využít naši unikátní znalost jednotlivých firem v České republice i na Slovensku, klíčových lidí v nich nebo přímo jejich majitelů. Máme také rozsáhlé a unikátní kontakty ve veřejné sféře, napříč politickým spektrem a napříč Českou a Slovenskou republikou.

Produktům a službám našich strategických partnerů věříme a sami se často stáváme jejich klienty. Pomáháme jim kromě business developmentu často také s personáliemi, marketingem a PR, pro bono projekty a dalšími aktivitami. Přijměte naše pozvání do výjimečné společnosti vybraných klientů, se kterými rosteme již mnoho let.