Již 20 let jsme s vámi úspěšní. právem.

Obsah

Legislativa z našeho pera
Zákony prospěšné celé společnosti aneb Když jsou „klientem“ vlastně všichni

Pozice lídra na trhu znamená také odpovědnost a závazky vůči celé společnosti. V HAVEL & PARTNERS si to uvědomujeme, a dlouhodobě se proto aktivně zapojujeme do přípravy kvalitní a funkční legislativy, čímž přispíváme ke kultivaci českého právního systému a podnikatelského prostředí.

Náš specializovaný tým na legislativu tvoří deset špičkových právníků pod vedením partnera kanceláře Františka Korbela, bývalého legislativního náměstka několika ministrů spravedlnosti, který vedl přípravu nového občanského i trestního kodexu a desítek dalších zákonů. Všichni členové týmu mají jedinečné zkušenosti z Legislativní rady vlády a jejích komisí, ministerstev, parlamentu a dalších veřejných a státních orgánů. Spolupracují též s právnickými fakultami v Praze, Brně a Olomouci, na kterých rovněž vyučují.

HAVEL & PARTNERS má tak unikátní know-how a nejsilnější tým zaměřený na reálnou legislativu i její teoretické zázemí v rámci jedné kanceláře. „Díky našim dlouholetým zkušenostem a unikátní expertize můžeme přispět ke vzniku zákonů prospěšných státu, podnikání i lidem,“ říká Jaroslav Havel.

Jeho slova a jedinečnou pozici kanceláře v této oblasti potvrzují i výsledky prestižní ankety Zákon roku, ve které hlasuje široká i odborná veřejnost. Již potřetí v řadě v ní totiž zvítězil předpis, na jehož přípravě jsme se podíleli. Zákonem roku 2020 se stal zákon o bankovní identitě, který zásadně zjednodušil identifikaci v online prostředí, když umožnil ověřování totožnosti na dálku prostřednictvím přístupových údajů všech uživatelů internetového bankovnictví všech bank. Tuto službu tak může zcela zdarma využít přes 5 miliónů obyvatel České republiky.

Vedle zákona o bankovní identitě se naše kancelář podílela také na přípravě zákona o právu na digitální služby, který v anketě uspěl loni a stal se Zákonem roku 2019. A unikátní know-how HAVEL & PARTNERS v oblasti legislativy bylo oceněno také při hlasování o Zákonu roku 2018, kdy v anketě zvítězila novela zákona o urychlení výstavby liniové infrastruktury, do jejíž přípravy se zapojili odborníci kanceláře na oblasti stavebnictví a veřejného sektoru.