Nepřestáváme! Pomáháme a budeme pomáhat dál všemi způsoby tak dlouho, dokud to bude kvůli situaci na Ukrajině třeba.