Zavřít
Úvodní slovo
Pro bono
Jak se dá kyberzločinům nejlépe předcházet a co dělat, když už útočníci vaši firmu napadnou?
Slovensko je prvou krajinou v regióne strednej Európy s celonárodným zálohovaním jednorazových obalov
ROZHOVOR
Co je u nás nového?
O nás

VÝZVY, rizika I PŘÍLEŽITOSTI. PŘIPRAVTE SE NA NOVOU REALITU.

Obsah

Zálohovanie má zelenú

Klimatická kríza, udržateľnosť či zelená politika sú novými každodennými témami spoločnosti a oblasťami, ktorými je nevyhnutné sa zaoberať, aby mala naša planéta šancu sa zotaviť. V HAVEL & PARTNERS si plne uvedomujeme, že pred klimatickou krízou nie je možné zatvárať oči a je nevyhnutné aktívne participovať na náprave. A preto nás teší, že sme mohli prispieť ako právni poradcovia Správcu zálohového systému pri príprave, spúšťaní a prevádzke systému zberu jednorazových obalov na nápoje na Slovensku.

Na slovenský trh sa každoročne uvedie približne jedna miliarda jednorazových plastových fliaš a zhruba 345 miliónov nápojových plechoviek. Separovaným zberom sa pritom podarí vyzbierať len približne tri pätiny z plastových fliaš. Práve zálohový systém na jednorazové obaly na nápoje môže toto množstvo zvýšiť a dosiahnuť tak podstatne vyššiu návratnosť obalov, čo umožní aj ich následnú recykláciu.

Impulz na zavedenie zálohového systému pochádzal z Európskej únie, ktorá stanovila základné ciele v recyklácii jednorazových obalov na nápoje a zaviedla povinnosť členských štátov zabezpečiť zber jednorazových plastových fliaš v rozsahu 77 % do roku 2025 a 90 % do roku 2029.

Miera návratnosti zálohovaných obalov v európskych zálohových systémoch sa pohybuje medzi 82 % až 98 %, pričom Správca zálohového systému si stanovil za cieľ dosiahnuť minimálnu mieru návratnosti PET fliaš a plechoviek v rozsahu 90 % už v roku 2025, teda výrazne skôr ako to požaduje európska legislatíva.

Aké výhody môžu mať zo zálohovania výrobcovia?

Okrem povinnosti zberu plastových obalov zavádza európska legislatíva aj povinnosti výrobcov v oblasti materiálového zloženia plastových výrobkov uvádzaných na trh. Legislatíva zaväzuje výrobcov dodržať minimálne štvrtinu recyklovaného materiálu vo svojich plastových obaloch do roku 2025 a následne od roku 2030 zvýšiť tento pomer na 30 %. Mnohí výrobcovia sa dokonca v rámci udržateľných modelov fungovania rozhodli nastaviť si vlastné ciele pomeru recyklovaného materiálu vo svojich obaloch, ktoré prevyšujú minimálne legislatívne požiadavky tak, aby minimalizovali odpad, ktorý uvádzajú na trh spolu s nápojmi.

Práve s povinnosťou dosiahnuť požadované percento recyklovaného materiálu môže zálohový systém výrobcom výrazne pomôcť. Vďaka zálohovaniu sa výrobcovia dostanú k väčšiemu množstvu vyzbieraného materiálu. A zálohovanie môže taktiež výrazne zvýšiť kvalitu vyzbieraných PET fliaš a plechoviek ako druhotných surovín a podporiť ich následné využitie pri výrobe ďalších fliaš.

Spustením zálohovania PET fliaš a plechoviek sa Slovensko pripojilo k zelenšej časti európskych krajín a je prvou krajinou v regióne strednej Európy s celonárodným zálohovaním jednorazových obalov.

Slovensko spustilo systém zálohovania jednorazových obalov na nápoje vrátane PET fliaš a hliníkových plechoviek tento rok v januári. Pri kúpe nápoja v jednom z týchto obalov zaplatí kupujúci po novom aj zálohu vo výške 0,15 EUR (necelé 4 CZK), ktorá mu bude vrátená, ak odovzdá zálohovaný obal na niektorom z odberných miest. V marci 2022 fungovalo už viac ako dvetisíc odberných miest po celom Slovensku a okrem povinných odberných miest (prevádzky s plochou najmenej 300m2) sa zapája aj množstvo dobrovoľných odberných miest v menších prevádzkach či dokonca priamo v závodoch veľkých spoločností, čím sa zamestnávatelia snažia umožniť zálohovanie obalov svojim zamestnancom priamo v práci.

Slovensko je tak o krok bližšie k čistejšiemu životnému prostrediu a sme radi, že sme mohli ako právni poradcovia Správcu zálohového systému prispieť k aktivitám smerom k udržateľnosti a environmentálne zodpovednému podnikaniu.

PREDSTAVENIE SLOVENSKEJ
KANCELÁRIE
HAVEL & PARTNERS

2008

kancelária v Bratislave založená v roku 2008

35

skúsených slovenských právnikov

300

viac ako 300 stálých klientov

trikrát po sebe cena za najlepšie klientske služby v slovenskej súťaži Právnická firma roka a v roku 2022 najlepšia Medzinárodná advokátska kancelária na Slovensku
najväčšia česká advokátska kancelária v SR a 5. najväčšia právnická firma na Slovensku podľa The Slovak Spectator