Jaroslav Havel oznámil svůj vstup do oboru správy majetku. Muž v čele největší české advokátní kanceláře spustil zkraje letošního roku spolu se třemi partnery ONE FAMILY OFFICE. V jeho nejužším vedení i poradním orgánu nechybí jména napojená na Wall Street či Silicon Valley.

ONE FAMILY OFFICE se plánuje zaměřit převážně na klienty s disponibilním majetkem přesahujícím deset milionů dolarů. Zatímco v nejužším vedení společnosti figuruje kromě Havla advokát David Neveselý, bývalý investiční manažer nejbohatšího Slováka Peter Bálint či investorka Kateřina Zychová, v poradním orgánu najdete ekonoma Vladimíra Dlouhého, startupového investora a podnikatele Andreje Kisku mladšího či bývalého generálního ředitele MallGroup Jakuba Střeštíka.

„Kvůli nedostatku kapitálu, týmu či znalostí má dnes v tuzemsku možnost bezlimitně investovat v zahraničí nejspíš jen do dvaceti rodin či bonitních jednotlivců. Věříme, že nyní mezi ně patří i náš ONE FAMILY OFFICE,“ říká Jaroslav Havel.

Chceme být schopní zajistit servis pro náš family office, jako kdybychom byli majetkově nejbonitnější či nejúspěšnější Češi, a to včetně bezlimitní možnosti investování v zahraničí.

Co všechno je dnes Jaroslav Havel?

Jsem rozkročený do třech oblastí. Ta hlavní je samozřejmě skupina HAVEL & PARTNERS a různé společnosti, které kolem ní postupně vznikají, tedy poradenství. Druhá noha je ONE FAMILY OFFICE a spolu s ní i její investiční část, spravující majetek, který jsme zejména poradenstvím vydělali. A doufám, ještě vyděláme.

Jako třetí oblast si nechávám mediální skupinu Premium Media Group. Mezi všemi částmi je synergie a ve všech se věnujeme tomu, čím definujeme naše klienty, tedy nejchytřejší, nejúspěšnější, nejbonitnější a nejvlivnější lidi v Česku a na Slovensku s dobrou pověstí.

V tiskové zprávě k založení ONE FAMILY OFFICE zmiňujete, že systém pro správu majetku jste začali vytvářet už v roce 2012. Proč s ním přicházíte až teď?

Je to extrémně komplexní a unikátní koncept nejen na českém trhu. Navazujeme na to, co jsme se naučili v právu a daních, a především čerpáme z pozice, jakou si skupina HAVEL & PARTNERS za tu dobu vybudovala.

Vytvořit a poctivě se naučit všechny části, které ONE FAMILY OFFICE obsahuje – poradenskou, investiční i concierge – v takové kvalitě, jakou chceme, a vydefinovat všechny požadavky klientů a nejdříve se je naučit na nás a na našem majetku dalo opravdu spoustu práce a stálo stovky milionů korun.

Zmiňujete podíl HAVEL & PARTNERS na trhu. Jak významný je?

Ze stovky nejbohatších Čechů a Slováků jich obstaráváme třetinu. Pro někoho děláme výhradně, pro jiné pracujeme jen na některých věcech. Optikou top 100 korporací pracujeme pro 50 firem. Je ale nutné zmínit, že čím větší firma, tím robustnější interní oddělení právníků sama má.

Obdobný je ale náš podíl na trhu českých a slovenských miliardářů – opět asi třetina ze zhruba 900 osob. Mezi naše privátní klienty se řadí přes 250 převážně podnikatelských rodin. Když se podíváme přes tržby, zisky a přes počty klientů relativně k našemu trhu, má HAVEL & PARTNERS významně větší podíl než ostatní kanceláře ve vyspělých zemích Evropy a USA.

Kdo všechno dnes tvoří ONE FAMILY OFFICE?

V první řadě zakladatelé. Finančním investorem jsou společníci HAVEL & PARTNERS a je to i tým právníků, daňových a dalších poradců naší skupiny. Manažersky pak za nás já a David Neveselý, dále naši investiční partneři jako Kateřina Zychová, Petr Bálint, Michal Kľučár a celý patnáctičlenný investiční tým.

Na další úrovni jsou to členové naší poradenské rady, kteří s námi často i investují nebo jinak spolupracují. Pak jsou to i další obchodní partneři, kteří už s námi v minulosti investovali či mají peníze jako koinvestoři ve stávajících projektech nebo projevili zájem se s námi do budoucna v nějakých investicích spojit.

Nejsme asset manažeři, kteří mají své produkty a ty nabízejí třetím stranám. Jsme multi family office, kancelář pro více rodin i individuálních investorů pro jednotlivé projekty. Chceme být ale schopni zařídit všechno: ať už našemu investičnímu týmu rodina „svěří“ celý svůj majetek, tedy náklady i investiční strategie v rámci ONE FAMILY OFFICE, nebo jednotlivé koinvestice.

Kolik lidí přes vás investuje?

Počtem jednotlivých aktivních investic nakumulovaných za deset let to budou vysoké desítky lidí, včetně interních investorů – našich partnerů a kolegů.

Jsou to bonitní rodiny a jednotlivci, kteří samozřejmě často investují prostřednictvím svých firem či rodinných struktur. Obecně je na konci vždy česká nebo slovenská fyzická osoba, výjimečně cizinci.

Klienty máme od miliardářů přes lidi pracující v investičních skupinách či v bankovnictví a financích až po střední podnikatele, vrcholové manažery, lidi z poradenství nebo sportovce.

Ve správě máte aktuálně bezmála osm miliard korun, do konce roku však cílíte na jednu miliardu dolarů. Jak jí dosáhnete?

Ta částka odpovídá aktuální poptávce. Dosáhneme toho zprocesováním aktuální poptávky a rozšířením investorů o pár pro nás atraktivních osob nebo rodin z hlediska jejich reputace a byznysového přínosu.

Na to potřebujeme přibližně dvanáct měsíců. Aktuální částku tvoří z velké většiny majetek zakladatelů a partnerů ONE FAMILY OFFICE, asi 20 procent jsou prostředky spolupracujících osob a firem.

V týmu najdeme špičkového krizového manažera Václava Nováka, ekonoma Vladimíra Dlouhého nebo startupového investora a podnikatele Andreje Kisku mladšího. Jak se vám povedlo je získat?

HAVEL & PARTNERS jsme stavěli jako firmu od nuly. ONE FAMILY OFFICE jsme stavěli obráceně, od konce – jako bychom už spravovali onu miliardu dolarů či víc. I proto to tak dlouho trvalo.

Poradenskou část jsme začali budovat v roce 2001, privátní část poradenství v roce 2008, investiční od roku 2012 a concierge od roku 2016. Tým ONE FAMILY OFFICE jsme pak nesestavovali po jedincích, ale často po celých už fungujících týmech.

Majetek klientů pak bude tato akciovka spravovat prostřednictvím svěřenských fondů?

Ne, nenutíme klienty do žádných struktur. Spolupracujeme většinou s partnery, kteří již mají svou strukturu pro správu a ochranu privátního majetku včetně nadačních či svěřenských fondů. Nás poptávají, abychom byli v radě jejich fondu a podíleli se na řízení.

V takových případech máme nastavené velmi individuální způsoby odměňovaní: hodinové odměny, success fees, podíly na úspěchu. Většina jiných family officů funguje tak, že má nějaký ceník, za který poskytuje určité do jisté míry komoditizované služby.

U nás to tak cíleně není, vše je na domluvě a umíme všechny podoby vzájemně výhodné spolupráce.

Do čeho tedy konkrétně investujete?

Dlouhodobě investujeme v oblasti pohledávek, private debts a distressed assets obecně, včetně nemovitostí. Teď jsme investice rozšířili o fondovou strukturu a investice v českých i zahraničních investičních fondech.

Přidali jsme také pasivní investice do nemovitostí: chceme být nově nositelem kapitálu pro přední developery, s nimiž spolupracujeme a jsme schopni jim přinést kapitál od 100 do 500 milionů korun na jednotlivé projekty.

Pokud jde o cenné papíry, na místní burze moc neinvestujeme, od toho jsou tu jiní, stejně do dluhopisů, i zde máme spolupráce. Na mezinárodních trzích pak máme připravené investice do nemovitostí a private ekvity, venture kapitálových i hedgeových fondů, plus přímo do firem v těchto fondech anebo třeba při zahraničních IPO.

Sami pro sebe si řešíme i akcie, komodity, blockchain, kryptoměny. Prostě plný rozsah investování dle standardů velkých family officů v zahraničí.

Když zmiňujete české a zahraniční fondy – kolik procent si v nich obvykle berete?

V českých fondech chceme mít kontrolní minoritu v pozici general partner, to znamená pomalu upouštíme od čistě pasivního investování. Není to ale striktně dané. Vybíráme fondy, které by měly být schopné ročního zisku 12 procent a víc. I když máme někdy pozici general partner, majoritu vždy necháváme zakladatelům či managementu, ať jsou maximálně motivovaní.

V čem tedy spočívá kontrola?

Chceme mít kontrolu nad právní a daňovou stránkou a chceme se aktivně podílet na marketingu a byznysovém developmentu. To jsou věci, které jim zabezpečujeme za naši skupinu. Beru to tak, že jim tím ulehčujeme práci, a oni se můžou víc věnovat své primární činnosti.

Z kolika procent se na investicích do projektů vždy podílí ONE FAMILY OFFICE?

Pokud aranžujeme nějakou velkou investici, vždy do ní jako zakladatelé a partneři sami vkládáme nejčastěji kolem 15 procent. Může to být až 50 u menších investic nebo můžeme investici pokrýt úplně sami. Pokud chceme jít našim partnerům příkladem, musíme mít alespoň těch 15. U všech investic navíc musíme aktivně manažersky či poradensky být.

Jsou naopak investice, které si necháváte jen pro sebe?

Nezaměřujeme se na investice, které si úspěšný člověk může dělat sám. Typicky kapitálové trhy.

Příležitosti vidíme v tom, co by sami naši obchodní partneři dělat nemohli: například jít za velkým developerem a alokovat do jednoho projektu 100 až 500 milionů korun, anebo do private ekvity či venture kapitálu, do USA či Indie, kam je třeba kapitál 10 až 20 milionů dolarů.

Letos se enormně koncentrujeme na zahraniční private ekvity fondy jako bezpečnou podobu diverzifikace ven z naší zkoušené ekonomiky.

Proč?

Když se podíváme na české miliardáře anebo stomilionáře, většinou mají obrovskou alokaci v nemovitostech, nepoměrně oproti lidem z jiných států. Pak ve svém podnikání, občas v akciích a dluhopisech, ale extrémně podalokovaní jsou v oblasti globálních private ekvity fondů, hedgeových fondů a mezinárodních venture kapitálových fondů. Takže v první řadě za nimi jdeme s tím, co nemají.

Ze střednědobého a dlouhodobého pohledu považujeme za nutné diverzifikovat investice i do aktiv mimo Evropu. Trend stárnutí populace je skutečností a z modelů vyplývá, že okolo roku 2050 se budeme v Evropě pohybovat okolo poměru dvou pracujících na jednoho seniora ve věku 65 let a více. To bude vytvářet obrovský tlak na veřejné rozpočty a jen málokterý politik bude ochoten proti vůli šedivých voličů prosazovat tolik potřebné reformy.

Pokud bude v tento moment český miliardář uzavřen v českém rybníku a typicky ještě v nemovitostech, je pravděpodobné, že bude zatížen rostoucí měrou nejrůznějších veřejnoprávních odvodů a regulací. Námi vytvářené nadační a holdingové struktury a skladba assets naopak umožňují maximální mezinárodní flexibilitu.

Proč čeští miliardáři v private ekvity nejsou?

Jednak mají tyto fondy dost vysoké minimální hranice vstupu, takže kvůli kapitálu, museli by do nich dávat obrovské částky. Za druhé je velmi složité vše načasovat a daňově a právně podchytit.

V jakém konkrétním fondu tedy jste?

Můžu zmínit fond, do kterého jsme spolu s našimi partnery uzavřeli první kolo financování před Vánoci, a to je softwarový fond Vista. Patří do první světové desítky a zároveň je vedle Thoma Bravo nejznámější softwarový fond na světě.

Při představení ONE FAMILY OFFICE jste zmínil mezinárodní ambice – i to, že se shodují s ambicemi advokátní kanceláře.

Je pro nás extrémně zajímavá Dubaj, kde Peter Bálint dlouhodobě žije a má tam vazbu na místní byznysovou komunitu i na největší nekrálovský family office, který spravuje asi deset miliard dolarů. Číslo dvě je Frankfurt, bude to i pro HAVEL & PARTNERS jediná západní pobočka.

Není německý právní trh docela nepropustný?

My si s tamními kancelářemi nebudeme konkurovat, naše kancelář zde bude zastoupením střední a východní Evropy. V Německu má řada subjektů, místních i mezinárodních, zájem s regionem CEE dlouhodobě spolupracovat, proto věřím, že jim to lépe umožníme.

Rozhovor byl zveřejněn na webu Forbes.cz a byl redakčně krácen.