Poskytování právních a daňových služeb na té nejvyšší úrovni nevyžaduje jen výbornou znalost právních předpisů, ale i detailní znalost a porozumění příslušnému podnikatelskému odvětví klientů. Čím lépe chápete podnikání svých klientů, tím lepší jim můžete poskytovat služby, které maximálně odpovídají jejich očekáváním. Je potřeba pochopit, jak dané odvětví ekonomiky funguje, protože od toho se odvíjí i to, jak klient uvažuje a jaká má očekávání.

Díky našemu rozsáhlému týmu, který dnes čítá 350 právníků, daňových poradců a patentových zástupců, jsme mohli vytvořit výjimečně efektivní systém řízení právní kanceláře nejen podle právních specializací, ale i dle podnikatelských oborů (industry groups), u nichž neustále sledujeme jejich specifika, vývoj a trendy, personálie i transakce.

Využití takzvaného „industry approach“ a specializace právních týmů na jednotlivé podnikatelské obory udržuje dynamiku vztahu mezi námi a klienty. Tento přístup není pro nás pouze léty ověřenou strategií, ale spíše filozofií, která klade důraz na hlubší porozumění specifickým potřebám klientů, které se mohou v různých podnikatelských odvětvích lišit. Jak se totiž často správně říká, klienty v první řadě nezajímá právo, ale jejich podnikání, a právo je pouze prostředkem k dosažení jejich obchodních cílů. Poskytování právních a dalších poradenských služeb proto musí odpovídat ekonomickým a byznysovým okolnostem a zvyklostem, které mají na dané odvětví vliv.

A nejen tomu, v dnešní dynamické době se mnoho oborů vyvíjí velmi rychle. A zdaleka tento překotný vývoj neregistrujeme jen u technologií, u kterých je neustálý posun dopředu jejich podstatou. Jako právník tedy neustále musíte sledovat trendy a novinky v příslušném odvětví ekonomiky, abyste drželi s tímto tempem krok, a mohli být tak klientovi potřebnou oporou.

Od A po Z

V HAVEL & PARTNERS máme skupiny pro všechny oblasti práva a zároveň i týmy sektorově zaměřené na poradenství ve více než 20 podnikatelských odvětvích – od automotive, bankovnictví přes farmacii, herní průmysl, IT až po další specializované oblasti jako jsou energetika, zemědělství, zbrojní průmysl a další.

Tyto týmy tvoří právníci a právničky, kteří mají hluboké znalosti a zkušenosti s daným sektorem a jsou schopni poskytnout klientům komplexní právní podporu v souladu s aktuálními právními a regulačními požadavky, novinkami v oblasti a současnou ekonomickou situací. Řada kolegů a kolegyň má vedle právního vzdělání dokonce v daných oborech i další odborné vzdělání.

Kontinuálně sledujeme dění na trhu, u nás i ve světě. Uvažujeme strategicky. Analyzujeme, vyhodnocujeme data a přemýšlíme, jak nejlépe pomoci našim klientům realizovat jejich byznysové ambice. Současně díky industry approach hovoříme nikoli “právničtinou”, ale jazykem daného odvětví, kterému klienti rozumí.

Pro klienty zajišťujeme nejen právní a daňové poradenství. Jdeme mnohem dál. Pomáháme jim i s identifikací obchodních příležitostí, propojujeme je s novými obchodními partnery, investory, nebo pro ně třeba vyhledáváme a kontaktujeme vhodné targety či potenciální spolupracovníky. A to se opět neobejde bez detailní znalosti dané oblasti podnikání.

Efektivně k úspěchu

Výhodou takové specializace je i maximální efektivita a produktivita právních týmů. Díky tomu se kolegové mohou zaměřit nejen na konkrétní oblasti práva, ale i na dané sektory ekonomiky, a získat v nich hlubší znalosti a dovednosti. To vede logicky k lepšímu využití času a větší efektivitě. Klienti mají současně jistotu, že dostávají službu na nejvyšší úrovni s opravdovým porozuměním jejich podnikání. To vytváří důvěru a loajalitu klientů vůči advokátní kanceláři a posiluje dlouhodobé partnerské vztahy.

Je to ovšem něco za něco – budování důvěry a loajality a dlouhodobých vztahů s klienty vyžaduje čas, péči a spolehlivost i značné úsilí a angažovanost ze strany samotných kolegů a jejich vůli na sobě neustále pracovat a vzdělávat se.

Nesmírně mě těší, když vidím, že většina z nich se o daný obor zajímá ze svého vlastního nadšení a zájmu a mnozí to berou jako privilegium, že se mohou zaměřit na obor, který je vedle práva nejvíc baví a zajímá.

Ačkoli to tedy vyžaduje naše aktivní zapojení a úsilí, výsledky v podobě spokojených a loajálních klientů nám všem stojí za to a velkou odměnou a motivací pro nás je pak vidět, kam se s řadou našich klientů díky tomu v duchu našeho motta „Úspěch spojuje“ dokážeme posunout.